Lov om tillegg til lov om Statens pensjonskasse av 28. juli 1949

DatoLOV-1956-11-09-1
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Sist endretLOV-2010-12-17-79 fra 01.01.2011
Publisert
Ikrafttredelse09.11.1956
Endrer
Kunngjort
KorttittelTilleggslov om Statens pensjonskasse

Tittelen endret ved lov 17 des 2010 nr. 79 (ikr. 1 jan 2011).

§ 1.Loven omfatter dem som er utnevnt til stilling som regjeringsadvokat eller leder i Arbeidsretten før 1. januar 2011.
0Tilføyd ved lov 17 des 2010 nr. 79 (ikr. 1 jan 2011), tidligere § 1 endret paragrafnummer til § 2.
§ 2.For regjeringsadvokat og leder i Arbeidsretten som fratrer etter fylte 67 år, skal tjenestetiden ved pensjonsberegningen etter loven om Statens pensjonskasse forhøyes med inntil 10 år.
0Endret ved lover 11 juni 1976 nr. 81, 21 mai 1982 nr. 26, 26 mai 2000 nr. 37, 25 juni 2010 nr. 29 (ikr. 1 jan 2011), 17 des 2010 nr. 79 (ikr. 1 jan 2011), endret paragrafnummer fra § 1.
§ 3.Reglene i denne lov får anvendelse også på tidligere innehavere av stillinger som nevnt i § 1 og deres etterlatte.
0Endret ved lov 17 des 2010 nr. 79 (ikr. 1 jan 2011), endret paragrafnummer fra § 2.
§ 4.Denne lov trer i kraft straks. Bestemmelsen i denne lov får virkning fra 1. juli 1956.
0Endret ved lov 17 des 2010 nr. 79 (ikr. 1 jan 2011), endret paragrafnummer fra § 3.