Lov om gjennomføring av nordiske konvensjoner om visse internasjonal-privatrettslige forhold

DatoLOV-1969-12-19-75
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
Sist endret
Publisert
Ikrafttredelse19.12.1969
Endrer
Kunngjort
KorttittelLov om gjennomføring av nordiske konvensjoner

§ 1.Når Norge har inngått konvensjon med Danmark, Finland, Island og/eller Sverige om internasjonal-privatrettslige bestemmelser på familierettens eller personrettens område, kan Kongen kunngjøre konvensjonen som gjeldende med lovs kraft her i riket og gi de forskrifter som trengs til gjennomføring av konvensjonen.
§ 2.Denne lov trer i kraft straks.

Fra samme tid oppheves - - -