Lov om midlertidig tillegg til lov av 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v.

DatoLOV-1983-12-23-76
DepartementFinansdepartementet
Sist endretLOV-1986-12-19-73
Publisert
Ikrafttredelse23.12.1983
Endrer
Kunngjort
KorttittelTilleggslov til petroleumsskatteloven

Antas ikke lenger å ha praktisk interesse, inntatt siste gang i Norges Lover 1685-1993.