Lov om inngåelse av avtale mellom Kongeriket Norge og Folkerepublikken Kina vedrørende gjensidig beskyttelse av investeringer

DatoLOV-1985-05-03-24
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
Sist endret
Publisert
Ikrafttredelse03.05.1985
Endrer
Kunngjort
KorttittelLov om avtale mellom Norge og Kina

§ 1.Stortinget samtykker i inngåelse av avtale mellom Kongeriket Norge og Folkerepublikken Kina vedrørende gjensidig beskyttelse av investeringer med protokoll, i samsvar med utkast til avtale undertegnet i Beijing den 21. november 1984.
§ 2.Voldgiftsavgjørelser avsagt i henhold til protokollen kan fullbyrdes her i riket i samsvar med norsk rett.
§ 3.Loven trer i kraft straks.