Lov om endringer i lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk

DatoLOV-1998-01-09-4
DepartementKulturdepartementet
Sist endret
Publisert
Ikrafttredelse09.01.1998
EndrerLOV-1961-05-12-2
Kunngjort
KorttittelEndringslov til åndsverkloven

Kapitteloversikt:

II. Ikrafttredelses- og overgangsbestemmelser:

Loven trer i kraft straks.

Bestemmelsene i § 39m og henvisningen fra § 42 gjøres gjeldende for avtaler inngått etter 19. november 1992. For avtaler inngått etter den tid, men før 1. juli 1994, foreligger rett til vederlag etter § 39m bare om krav om vederlag er fremsatt for tilvirkeren før 1. januar 1997.