Lov om endringer i lov av 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. 

DatoLOV-1998-03-27-18
DepartementFinansdepartementet
Sist endret
Publisert
Ikrafttredelse27.03.1998
EndrerLOV-1975-06-13-35
Kunngjort
KorttittelEndringslov til petroleumsskatteloven

Kapitteloversikt:

I lov av 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. gjøres følgende endringer: - - -

III. Overgangsbestemmelse

For driftsmiddel som er omfattet av plan for utbygging og drift godkjent før 1. januar 1998 skal § 3 bokstav f annet ledd, § 3 bokstav f fjerde ledd og § 5 femte ledd ikke komme til anvendelse første gang driftsmidlet anses realisert etter nevnte bestemmelser etter 1. januar 1998.

IV.

- - - Endringene under II og III trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 1998.