Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

Kapittel 10. Særregler om inntektsbeskatning av selskaper, selskapsdeltakere og samvirkeforetak

Aksjonærbidrag
0Avsnittet er opphevet ved lov 10 des 2004 nr. 77 (f o m inntektsåret 2005), se endringsloven for overgangsbestemmelser.