Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

Kapittel 17. Skattebegrensning

Begrensning til 80 prosent av alminnelig inntekt
0Overskriften med § 17-10 og § 17-11 opphevet ved lov 12 des 2008 nr. 99 (f o m inntektsåret 2009).
§ 17-10.(Opphevet ved lov 12 des 2008 nr. 99.)
§ 17-11.(Opphevet ved lov 12 des 2008 nr. 99.)