Lov om omdanning av deler av Statsbyggs eiendomsvirksomhet til aksjeselskap.

DatoLOV-2000-02-18-11
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
Sist endret
PublisertI 2000 hefte 4
Ikrafttredelse18.02.2000
Endrer
Kunngjort
KorttittelLov om omdanning av Statsbygg

Loven er siste gang inntatt i Norges Lover 1687-2013.