Lov om endringer i sentralbankloven og finansieringsvirksomhetsloven og om opphevelse av valutareguleringsloven og penge- og kredittreguleringsloven

DatoLOV-2003-06-20-44
DepartementFinansdepartementet
Sist endret
PublisertI 2003 hefte 9
IkrafttredelseKongen bestemmer, 01.01.2004, 01.01.2005
EndrerLOV-1950-07-14-10, LOV-1965-06-25-2
Kunngjort
KorttittelEndringslov til sentralbankloven m.fl

Kapitteloversikt:

I

Lov 14. juli 1950 nr. 10 om valutaregulering oppheves.

II

Lov 25. juni 1965 nr. 2 om adgang til regulering av penge- og kredittforholdene oppheves.

V

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.1 De enkelte bestemmelser i loven kan settes i kraft til ulik tid. De enkelte bestemmelser i lov 14. juli 1950 nr. 10 om valutaregulering og i lov 25. juni 1965 nr. 2 om adgang til regulering av penge- og kredittforholdene kan oppheves til ulik tid.

Kongen kan gi overgangsregler.

1Fra 1 jan 2004 iflg. vedtak 19 des 2003 nr. 1600, med følgende unntak: 1. Endringen i sentralbankloven § 18 (jf. loven del III) trer ikr. 1 jan 2005. 2. Lov 14 juli 1950 nr. 10 om valutaregulering (jf. loven del I) § 4, § 7, § 8 og § 10 oppheves ikke. 3. Lov 25 juni 1965 nr. 2 om adgang til regulering av penge- og kredittforholdene (jf. loven del II) § 15, § 16 og § 18 oppheves ikke.