Lov om endringer i lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing m.m

DatoLOV-2003-09-12-93
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
Sist endret
PublisertI 2003 hefte 13
IkrafttredelseDepartementet bestemmer, 01.01.2004
EndrerLOV-1935-06-07-2
Kunngjort
KorttittelEndringslov til tinglysingsloven mv.

Kapitteloversikt:

II

I lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing gjøres følgende endringer: 

§ 1 første ledd skal lyde:

Tinglysing av dokumenter som gjelder fast eiendom, hører under en eller flere registerførere under Statens kartverk. Registerføreren må ha juridisk embetseksamen eller tilsvarende.

 

- - -

XII

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.1 Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelser til ulik tid.

1Fra 1 jan 2004 iflg. res. 12 sep 2003 nr. 1136, med unntak av endringen i II av tinglysingsloven § 1 (1).

XIII

Inntil del II for så vidt gjelder endringen i lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing § 1 første ledd trer i kraft, endres bestemmelsen slik: - - -