Lov om endringer i patentloven og planteforedlerloven (gjennomføring av EUs patentdirektiv i norsk rett mv.).

DatoLOV-2003-12-19-127
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
Sist endret
PublisertI 2003 hefte 17
Ikrafttredelse01.02.2004
EndrerLOV-1967-12-15-9, LOV-1993-03-12-32
Kunngjort
KorttittelEndringslov til patentloven mv.

Kapitteloversikt:

III. Ikraftsettings- og overgangsbestemmelser

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.1

Bestemmelsen i patentloven § 24 annet ledd gjelder bare for patenter som meddeles etter at loven trådte i kraft. Bestemmelsene i patentloven §§ 8b og 8c gjelder bare for patentsøknader som er innlevert etter at loven trådte i kraft. Øvrige bestemmelser i loven her gjelder også for oppfinnelser som er patentert eller søkt patentert før dette tidspunktet.

1Fra 1 feb 2004 iflg. res. 23 jan 2004 nr. 155.