Lov om oppløsning av stamhuset Ekeberg

DatoLOV-2005-12-21-129
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
Sist endret
PublisertI 2005 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2006
Endrer
Kunngjort21.12.2005
KorttittelLov om oppløsning av stamhuset Ekeberg

§ 1.De eiendeler som tilhører stamhuset Ekeberg, skal gå over til å bli stamhusbesitterens frie eiendom.
§ 2.Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.
0Loven trådte ikr. 1 jan 2006 iflg. res. 21 des 2005 nr. 1607.