Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)

DatoLOV-2008-05-15-35
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
Sist endretLOV-2017-03-31-14 fra 18.04.2017
PublisertI 2008 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2010
EndrerLOV-1988-06-24-64
Kunngjort15.05.2008   kl. 13.10
Rettet03.01.2017 (§ 62 bokstav f)
KorttittelUtlendingsloven - utlendl

Jf. tidligere lov 24 juni 1988 nr. 64.

Kapitteloversikt: