Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven).

DatoLOV-2008-05-15-35
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
Sist endretLOV-2016-06-17-58 fra 21.10.2016, LOV-2016-06-17-58 fra 01.10.2016
PublisertI 2008 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2010
EndrerLOV-1988-06-24-64
Kunngjort15.05.2008   kl. 13.10
KorttittelUtlendingsloven - utlendl.

Jf. tidligere lov 24 juni 1988 nr. 64.

Kapitteloversikt: