Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

DatoLOV-2008-06-27-71
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
Sist endretLOV-2016-12-16-100 fra 01.01.2017
PublisertI 2008 hefte 7
Ikrafttredelse01.07.2009, 01.07.2010, 01.01.2013
EndrerLOV-1985-06-14-77
Kunngjort27.06.2008   kl. 14.40
Rettet01.06.2010 (§ 20-3 første ledd)
KorttittelPlan- og bygningsloven - pbl

Lovens tittel endret ved lov 8 mai 2009 nr. 27. - Jf. tidligere lover 18 juni 1965 nr. 7, 14 juni 1985 nr. 77.

Kapitteloversikt: