Lov om endringer i husleieloven

DatoLOV-2009-01-16-6
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
Sist endret
PublisertI 2009 hefte 1
Ikrafttredelse01.09.2009
EndrerLOV-1999-03-26-17
Kunngjort16.01.2009   kl. 14.30
KorttittelEndringslov til husleieloven

Kapitteloversikt:

II. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

1.Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.1 Kongen kan sette i verk de enkelte bestemmelser til ulik tid.
2.Endringene i § 3-5 gjelder for depositumskontoer opprettet etter ikrafttredelse av disse endringene.
3.Endringen i § 9-2 gjelder for tidsbestemt avtale inngått etter ikrafttredelse av denne endringen.
4.Endringene i § 11-1 gjelder for avtaler som er inngått etter ikrafttredelse av disse endringene.
5.Endringene i § 12-2 gjelder for avgjørelser som er truffet av takstnemnda etter ikrafttredelse av disse endringene.
1Fra 1 sep 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 641.