Lov om endringer i lov om vaktvirksomhet

DatoLOV-2009-06-19-85
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
Sist endret
PublisertI 2009 hefte 7
IkrafttredelseKongen bestemmer, 01.04.2011
EndrerLOV-1997-06-13-55, LOV-2001-01-05-1
Kunngjort19.06.2009   kl. 16.45
KorttittelEndringslov til vaktvirksomhetsloven

Kapitteloversikt:

II. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

1.Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.1
2.Nye regler som følge av denne lov vil fra ikrafttredelsestidspunktet også gjelde fullt ut for regodkjenninger og nye tillatelser, samt årlige kontroller.
1Iflg. res. 1 apr 2011 nr. 342 trådte lovens I og II ikr. 1 apr 2011.

III

I lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet gjøres følgende endringer: 

§ 16 første ledd skal lyde:

Når politiet finner det påkrevet, skal det ved serveringssteder holdes ordensvakter i henhold til lov 5. januar 2001 nr. 1 om vaktvirksomhet. 

Annet ledd oppheves. 

Tredje ledd blir nytt annet ledd.