IKKE I KRAFTIKKE I KRAFTIKKE I KRAFTIKKE I KRAFTIKKE I KRAFTIKKE I KRAFTIKKE I KRAFTIKKE I KRAFT

Lov om endring i lov 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SIS)

DatoLOV-2010-06-18-25
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
Sist endret
PublisertI 2010 hefte 7
IkrafttredelseKongen bestemmer
EndrerLOV-1999-07-16-66
Kunngjort18.06.2010   kl. 15.20
KorttittelEndringslov til SIS-loven

Kapitteloversikt:

I

I lov 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SIS) skal § 12 første ledd bokstav a lyde: 

a)politi- og tollmyndighet når de utøver grensekontroll og annen kontroll

II

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.