Lov om internasjonale sikkerhetsretter i mobilt løsøre

DatoLOV-2010-11-12-58
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
Sist endret
PublisertI 2010 hefte 12
Ikrafttredelse01.04.2011
EndrerLOV-1992-06-26-86, LOV-1993-06-11-101
Kunngjort12.11.2010   kl. 15.00
KorttittelLov om internasjonal sikkerhet i mobilt løsøre

Kapitteloversikt:

§ 1.Cape Town-konvensjonen 16. november 2001 om internasjonale sikkerhetsretter i mobilt løsøre og protokoll 16. november 2001 til konvensjonen om særlige forhold for luftfartøysløsøre gjelder som lov.
§ 2.Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.
0Iflg. res. 12 nov 2010 nr. 1421 trer loven ikr. fra det tidspunktet konvensjon om internasjonale sikkerhetsretter i mobilt løsøre og protokoll til konvensjonen om internasjonale sikkerhetsretter i mobilt løsøre, om særlige forhold for luftfartøysløsøre trer ikr. for Norge. Iflg. meddelelse fra Justisdepartementet 28 mars 2011 nr. 322 inntrådte dette 1 apr 2011.
§ 3.Fra den tid loven trer i kraft gjøres følgende endringer i andre lover: - - -