Lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og verdipapirhandelloven (nye kapitalkrav mv.)

DatoLOV-2013-06-14-34
DepartementFinansdepartementet
Sist endret
PublisertI 2013 hefte 8
Ikrafttredelse01.07.2013
EndrerLOV-1988-06-10-40, LOV-2007-06-29-75
Kunngjort14.06.2013   kl. 15.50
KorttittelEndringslov til finansvl. og vphl

Kapitteloversikt:

III

1. Ikrafttredelse

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.1 Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid.

2. Overgangsregler

Fra 1. juli 2013 til 30. juni 2014 skal krav til systemrisikobuffer etter § 2-9 e annet ledd være minst to prosentpoeng.

Fra 1. juli 2013 til 30. juni 2015 skal det ikke være krav til buffer for systemviktige institusjoner etter § 2-9 e tredje ledd.

Fra 1. juli 2015 til 30. juni 2016 skal krav til buffer for systemviktige institusjoner etter § 2-9 e tredje ledd være minst ett prosentpoeng.

Kongen kan gi ytterligere overgangsbestemmelser.

1Fra 1 juli 2013 iflg. res. 14 juni 2013 nr. 620.