Lov om endringer i ekomloven

DatoLOV-2013-06-14-54
DepartementSamferdselsdepartementet
Sist endret
PublisertI 2013 hefte 8
Ikrafttredelse01.07.2013
EndrerLOV-2003-07-04-83
Kunngjort14.06.2013   kl. 15.50
KorttittelEndringslov til ekomloven

Kapitteloversikt:

II

1.Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.1 Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid.
2.For tilbyder med sterk markedsstilling skal forpliktelser etter tidligere § 4-11 første ledd med tilhørende forskrift opprettholdes inntil nytt vedtak i sluttbrukermarkedet for fasttelefoniabonnement (Marked 1) er fattet.
3.Kongen kan gi nærmere overgangsregler.
1Fra 1 juli 2013 iflg. res. 14 juni 2013 nr. 618.