Lov om endringar i yrkestransportlova (gjennomføring av forordning (EF) nr. 1071/2009, 1072/2009 og 1073/2009 og endringar i organiseringa av løyvestyresmaktene mv.)

DatoLOV-2013-06-21-104
DepartementSamferdselsdepartementet
Sist endret
PublisertI 2013 hefte 9
Ikrafttredelse01.01.2015, 01.07.2013
EndrerLOV-2002-06-21-45
Kunngjort21.06.2013   kl. 15.35
KorttittelEndringslov til yrkestransportlova

Kapitteloversikt:

II

1.Lova gjeld frå den tid Kongen fastset.1
2.Endringane i yrkestransportlova §§ 9 og 10 gjeld likevel frå 1. juli 2013.
3.Løyve som er gjevne når denne lova tek til å gjelde, gjeld for ei tid som vert nærare fastsett av departementet.
1Frå 1 jan 2015, etter res. 21 nov 2014 nr. 1428.