Lov om endringer i menneskerettsloven

DatoLOV-2014-05-09-14
DepartementUtenriksdepartementet
Sist endret
PublisertI 2014 hefte 6
IkrafttredelseKongen bestemmer, 09.05.2014
EndrerLOV-1999-05-21-30
Kunngjort09.05.2014   kl. 15.10
KorttittelEndringslov til menneskerettsloven

Kapitteloversikt:

I

I lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett skal § 2 nr. 1 lyde: - - - 

Europarådets konvensjon 4. november 1950 om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter som endret ved femtende protokoll 24. juni 2013, med følgende tilleggsprotokoller:

II

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.1 Kongen kan bestemme at de ulike endringene trer i kraft til ulik tid.

1Fra 9 mai 2014 iflg. res. 9 mai 2014 nr. 611 med unntak av endringen i § 2 nr. 1 første komma, som gjelder henvisningen til femtende protokoll, som gjør enkelte endringer i konvensjonens fortale og kontrollsystem.