Lov om kredittvurderingsbyråer

DatoLOV-2014-06-20-30
DepartementFinansdepartementet
Sist endretLOV-2016-06-17-30 fra 03.10.2016
PublisertI 2014 hefte 8
Ikrafttredelse01.01.2015
Endrer
Kunngjort20.06.2014   kl. 15.50
Rettet2016.11.25
KorttittelLov om kredittvurderingsbyråer

Kapitteloversikt:

§ 1.EØS-avtalen vedlegg IX nr. 31eb (forordning (EF) nr. 1060/2009) om kredittvurderingsbyråer (kredittvurderingsbyråforordningen) som endret ved forordning (EU) nr. 513/2011, direktiv 2011/61/EU og forordning (EU) nr. 462/2013, gjelder som lov med de tilpasninger som følger av vedlegg IX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
0Endret ved lov 17 juni 2016 nr. 30 (ikr. 3 okt 2016 iflg. forskrift 3 okt 2016 nr. 1139).
§ 2.Finansdepartementet kan i forskrift fastsette nærmere regler til gjennomføring av denne lov.
§ 3.Loven gjelder fra den tid1 Kongen2 bestemmer.
1Fra 1 jan 2015 iflg. vedtak 26 juni 2014 nr. 867.
2Finansdepartementet iflg. res. 20 juni 2014 nr. 784.
 

Forordning (EU) nr. 1060/2009 (kredittvurderingsbyråforordningen)

0Tilføyd uten kunngjøring i Norsk Lovtidend 25 nov 2016.

Tekst for informasjonsformål. 

Se her for å lese grunnrettsakten - forordning (EU) nr. 1060/2009: pdf.gif

Ikke konsolidert. Uoffisiell oversettelse (pr. oktober 2016). 

Se her for å lese endringsforordning (EU) nr. 513/2011: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse (pr. oktober 2016). 

Se her for å lese direktiv 2011/61/EU (jf. artikkel 64): pdf.gif

Uoffisiell oversettelse (pr. oktober 2016). 

Se her for å lese endringsforordning (EU) nr. 462/2013: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse (pr. oktober 2016). 

Se her for å lese kredittvurderingsbyråforordningen konsolidert: pdf.gif

Uoffisiell konsolidering (uten EØS-tilpasning) av tekst fra grunnrettsakten forordning (EU) nr. 1060/2009 og endringsforordning (EU) nr. 513/2011, artikkel 64 i direktiv 2011/61/EU og endringsforordning (EU) nr. 462/2013. Engelsk tekst. 

Se her for å lese EØS-komitebeslutning nr. 20/2012: pdf.gif

Engelsk tekst. 

Se her for å lese EØS-komitebeslutning nr. 203/2016: pdf.gif

Engelsk tekst.