IKKE I KRAFTIKKE I KRAFTIKKE I KRAFTIKKE I KRAFTIKKE I KRAFTIKKE I KRAFTIKKE I KRAFTIKKE I KRAFT

Lov om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane

DatoLOV-2014-12-19-75
DepartementFinansdepartementet
Sist endret
PublisertI 2014 hefte 17
Ikrafttredelse01.01.2017
EndrerLOV-1975-06-06-29
Kunngjort19.12.2014   kl. 15.50
KorttittelEndringslov til eigedomsskattelova

Kapitteloversikt:

I

I lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane gjøres følgende endringer: 

§ 8 C-1 tredje ledd skal lyde:

(3) Er verdet (taksten) for bustader sett ned ved likninga etter skatteloven § 4-10 første ledd andre eller tredje punktum, utgjer skattegrunnlaget det justerte verdet multiplisert med 2,23 for primærbustad og 0,95 for sekundærbustad.

II

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med skatteåret 2017.