Lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven)

DatoLOV-2015-04-10-17
DepartementFinansdepartementet
Sist endretLOV-2017-02-10-4
PublisertI 2015 hefte 3
Ikrafttredelse01.01.2016
EndrerLOV-1961-05-24-1, LOV-1961-05-24-2, LOV-1988-06-10-40, LOV-1996-12-06-75,
Kunngjort10.04.2015   kl. 16.00
KorttittelFinansforetaksloven

Kapitteloversikt: