Lov om endringar i oreigningslova

DatoLOV-2015-06-05-38
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
Sist endret
PublisertI 2015 hefte 5
Ikrafttredelse05.06.2015
EndrerLOV-1959-10-23-3
Kunngjort05.06.2015   kl. 14.00
KorttittelEndringslov til oreigningslova

Kapitteloversikt:

II

1.Lova tek til å gjelde straks.
2.Nytt § 4 fjerde ledd får verknad for vedtak om løyve til å gjera førehandsundersøkingar etter § 4 fyrste ledd som blir gjorde etter at lova tek til å gjelde.