IKKE I KRAFTIKKE I KRAFTIKKE I KRAFTIKKE I KRAFTIKKE I KRAFTIKKE I KRAFTIKKE I KRAFTIKKE I KRAFT

Lov om endring i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven)

DatoLOV-2015-06-19-53
DepartementFinansdepartementet
Sist endret
PublisertI 2015 hefte 6
Ikrafttredelse01.01.2019
EndrerLOV-2004-11-19-73
Kunngjort19.06.2015   kl. 15.20
KorttittelEndringslov til bokføringsloven

Kapitteloversikt:

I

I lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven) gjer ein følgjande endring: 

Ny § 10 a skal lyde:

§ 10 a. Særlige regler om dokumentasjon av kontantsalg

Bokføringspliktige skal registrere og dokumentere kontantsalg ved bruk av kassasystem med produkterklæring som tilfredsstiller krav i kassasystemlova og krav etter forskrift gitt i medhold av kassasystemlova. Departementet kan i forskrift fastsette krav til bruk av kassasystem mv., herunder fastsette unntak.

II

Endringa under I tek til å gjelde 1. januar 2019.