Lov om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat)

DatoLOV-2015-06-19-66
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
Sist endret
PublisertI 2015 hefte 6
Ikrafttredelse01.09.2020, 19.06.2015
EndrerLOV-2001-05-18-21
Kunngjort19.06.2015   kl. 15.20
KorttittelEndringslov til straffegjennomføringsloven

Kapitteloversikt:

I

I lov 18. mai 2001 nr. 21 om gjennomføring av straff mv. gjøres følgende endringer: 

Ny § 1 a skal lyde: - - -

II

Loven trer i kraft straks. Loven oppheves fra og med 1. september 2020.