Lov om endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag mv.

DatoLOV-2015-06-19-67
DepartementKlima- og miljødepartementet
Sist endret
PublisertI 2015 hefte 6
Ikrafttredelse19.06.2021, 19.06.2015
EndrerLOV-1977-06-10-82
Kunngjort19.06.2015   kl. 15.20
KorttittelEndringslov til motorferdselloven

Kapitteloversikt:

I

I lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag gjøres følgende endringer: - - - 

§ 5 tredje ledd oppheves. 

- - -

III

1.Loven trer i kraft straks.
2.Endringene i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 5 tredje ledd trer i kraft 6 år etter lovens ikrafttredelse.