Lov om endringer i åndsverkloven (gjennomføring av EUs hitteverkdirektiv og innføring av generell avtalelisens mv.)

DatoLOV-2015-06-19-73
DepartementKulturdepartementet
Sist endret
PublisertI 2015 hefte 6
Ikrafttredelse01.07.2015
EndrerLOV-1961-05-12-2
Kunngjort19.06.2015   kl. 15.20
KorttittelEndringslov til åndsverkloven

Kapitteloversikt:

II

1.Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.1 De enkelte bestemmelsene kan settes i kraft til ulik tid.
2.Endringene i loven her gjelder ikke for handlinger som er utført eller rettigheter som er ervervet før endringene har trådt i kraft.
1Fra 1 juli 2015 iflg. res. 19 juni 2015 nr. 724.