Lov om endringer i forsvarspersonelloven m.m

DatoLOV-2015-08-07-82
DepartementForsvarsdepartementet
Sist endret
PublisertI 2015 hefte 10
Ikrafttredelse01.01.2016
EndrerLOV-1957-05-03, LOV-2004-07-02-59
Kunngjort07.08.2015   kl. 13.20
KorttittelEndringslov til forsvarspersonelloven m.m

Kapitteloversikt:

III

1.Endringen i § 5 første ledd første punktum gjelder ikke for tidligere yrkesbefal som er fast tilsatt til de fyller 60 år. De beholder sitt tilsettingsforhold i Forsvaret til de har fylt 60 år.
2.Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.1
1Fra 1 jan 2016 iflg. res. 7 aug 2015 nr. 947.