Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og avtaleloven (konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold)

DatoLOV-2015-12-18-104
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Sist endret
PublisertI 2015 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2016
EndrerLOV-1918-05-31-4, LOV-2005-06-17-62
Kunngjort18.12.2015   kl. 15.50
KorttittelEndringslov til arbeidsmiljøloven og avtaleloven

Kapitteloversikt:

III

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.1

For avtaler inngått før ikrafttredelsen, gis loven virkning ett år etter ikrafttredelsen.

1Fra 1 jan 2016 iflg. res. 18 des 2015 nr. 1578.