Lov om endringer i lov om anke til Trygderetten (lovrevisjon)

DatoLOV-2015-12-18-105
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
Sist endret
PublisertI 2015 hefte 14
Ikrafttredelse01.04.2016
EndrerLOV-1966-12-16-9
Kunngjort18.12.2015   kl. 15.50
KorttittelEndringslov til trygderettsloven

Kapitteloversikt:

III

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.1

Loven gis virkning for saker som er mottatt i Trygderetten etter lovens ikrafttredelse.

1Fra 1 apr 2016 iflg. res. 18 des 2015 nr. 1581.