Lov om endringer i statsborgerloven (krav om norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap)

DatoLOV-2016-04-29-8
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
Sist endretLOV-2016-06-17-57
PublisertI 2016 hefte 6
Ikrafttredelse01.01.2017
EndrerLOV-2005-06-10-51
Kunngjort29.04.2016   kl. 14.15
KorttittelEndringslov til statsborgerloven

Kapitteloversikt:

II

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.1 De nye kravene gjelder for søknader om norsk statsborgerskap som er fremmet etter ikrafttredelsen.

0Endret ved lov 17 juni 2016 nr. 57.
1Trer i kraft 1 jan 2017 iflg. res. 18 nov 2016 nr. 1345.