IKKE I KRAFTIKKE I KRAFTIKKE I KRAFTIKKE I KRAFTIKKE I KRAFTIKKE I KRAFTIKKE I KRAFTIKKE I KRAFT

Lov om endringer i lov om forandring av rikets inddelingsnavn (sammenslåing av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker)

DatoLOV-2016-06-17-61
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
Sist endret
PublisertI 2016 hefte 8
Ikrafttredelse01.01.2018
EndrerLOV-1918-08-14-1
Kunngjort17.06.2016   kl. 16.30
KorttittelEndringslov til bispedømme- og fylkesloven

Kapitteloversikt:

I

I lov 14. august 1918 nr. 1 om forandring av rikets inddelingsnavn skal § 2 nr. 2 lyde: 

2.Rikets fylker skal ha følgende navn: 
I.Østfold.
II.Oslo.
III.Akershus.
IV.Hedmark.
V.Oppland.
VI.Buskerud.
VII.Vestfold.
VIII.Telemark.
IX.Aust-Agder.
X.Vest-Agder.
XI.Rogaland.
XII.Hordaland.
XIII.Sogn og Fjordane.
XIV.Møre og Romsdal.
XV.Trøndelag.
XVI.Nordland.
XVII.Troms eller Romsa.
XVIII.Finnmark eller Finnmárku.

II

Loven trer i kraft 1. januar 2018.