IKKE I KRAFTIKKE I KRAFTIKKE I KRAFTIKKE I KRAFTIKKE I KRAFTIKKE I KRAFTIKKE I KRAFTIKKE I KRAFT

Lov om endringer i fagskoleloven (om studentrettigheter m.m.)

DatoLOV-2016-06-17-68
DepartementKunnskapsdepartementet
Sist endret
PublisertI 2016 hefte 8
IkrafttredelseKongen bestemmer
EndrerLOV-2003-06-20-56
Kunngjort17.06.2016   kl. 16.30
KorttittelEndringslov til fagskoleloven

Kapitteloversikt:

I

I lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning gjøres følgende endringer:

- - - 

Ny § 14 skal lyde:

§ 14. Godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning

NOKUT avgjør etter søknad fra enkeltpersoner om utdanning fra utenlandsk fagskole eller annen yrkesrettet utdanning fra utlandet på tilsvarende nivå, skal gis generell godkjenning, slik at utdanningen i nivå og omfang godkjennes som sidestilt med godkjent fagskoleutdanning. Departementet kan gi forskrift om saksbehandling og klageadgang etter denne bestemmelsen.

 

- - -

II

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.1 Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid.

11 juli 2016 med unntak av § 14 som trer i kraft når Kongen bestemmer iflg. res. 17 juni 2016 nr. 686.