Dokumentet Lov om Umyndiggjørelse [umyndiggjørelsesloven]. fra 28.nov.1898 er opphevet, og er kun tilgjengelig i Lovdata PRO.Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av dem kan være tilgjengelig kun i Lovdata PRO: