Dokumentet Lov om vergemål for umyndige [vergemålsloven]. fra 22.apr.1927 er opphevet, og er kun tilgjengelig i Lovdata PRO.Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av dem kan være tilgjengelig kun i Lovdata PRO: