Dokumentet Lov om vergemål for umyndige [vergemålsloven]. fra 22.apr.1927 er opphevet, og er kun tilgjengelig i Lovdata PRO.Følgende dokumenter kan være det du ser etter