Dokumentet Lov om betaling og innkreving av skatt. (Opphevet) fra 21.nov.1952 er opphevet, og er kun tilgjengelig i Lovdata PRO.Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av dem kan være tilgjengelig kun i Lovdata PRO: