Dokumentet Lov om behandling av forbrukertvister [forbrukertvistloven] fra 28.apr.1978 er opphevet, og er kun tilgjengelig i Lovdata PRO.Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av dem kan være tilgjengelig kun i Lovdata PRO: