Dokumentet Lov om senking av myndighetsalderen m.m. fra 08.jun.1979 er opphevet, og er kun tilgjengelig i Lovdata PRO.Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av dem kan være tilgjengelig kun i Lovdata PRO: