Dokumentet Lov om fagopplæring i arbeidslivet. fra 23.mai.1980 er opphevet, og er kun tilgjengelig i Lovdata PRO.Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av dem kan være tilgjengelig kun i Lovdata PRO: