Dokumentet Lov om stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunestyrevalg (Valgloven). fra 01.mar.1985 er opphevet, og er kun tilgjengelig i Lovdata PRO.Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av dem kan være tilgjengelig kun i Lovdata PRO: