Dokumentet Lov om tilskot til private grunnskular og private skular som gjev vidaregåande opplæring (privatskulelova). fra 14.jun.1985 er opphevet, og er kun tilgjengelig i Lovdata PRO.Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av dem kan være tilgjengelig kun i Lovdata PRO: