Dokumentet Lov om organisering av velferd for elever og studenter. fra 09.mai.1986 er opphevet, og er kun tilgjengelig i Lovdata PRO.Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av dem kan være tilgjengelig kun i Lovdata PRO: