Dokumentet Lov om eksamensrett for og statstilskudd til private høyskoler (privathøyskoleloven). fra 11.jul.1986 er opphevet, og er kun tilgjengelig i Lovdata PRO.Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av dem kan være tilgjengelig kun i Lovdata PRO: