Dokumentet Lov om lostjenesten m.v. [losloven]. fra 16.jun.1989 er opphevet, og er kun tilgjengelig i Lovdata PRO.Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av dem kan være tilgjengelig kun i Lovdata PRO: