Dokumentet Lov om omdanning av deler av Statsbyggs eiendomsvirksomhet til aksjeselskap fra 18.feb.2000 er opphevet, og er kun tilgjengelig i Lovdata PRO.Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av dem kan være tilgjengelig kun i Lovdata PRO: