Dokumentet Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven). fra 18.mai.2001 er opphevet, og er kun tilgjengelig i Lovdata PRO.Følgende dokumenter kan være det du ser etter